Adatvédelmi nyilatkozat

Az Blueroad RE s.r.o. társaság a www.blueroad.cz internetes üzlet üzemeltetője a 101/2000 Sb. sz., az adatvédelemről szóló többször módosított törvény és a Cseh Köztársaság területén érvényes, további jogszabályok előírásai alapján őrzi meg és kezeli a személyes adatokat, és 2001.

Minden személyes adatot, amelyet Ön a rendelkezésünkre bocsátott, vagy amelyekhez internetes oldalunk látogatásakor hozzájutottunk a Praha 10, Gruzinska 662/12, postai ir.szám 100 00 székhelyű, 084 66 807 adószámú, Blueroad RE s.r.o., Gruzinska 662/12, 100 00 Praha levelezési című Blueroad RE s.r.o. társaság kezel, amely az adatok kezelője (továbbiakban csak „Kezelő“). A személyes adatok feldolgozásának célja elsősorban az adás-vételi szerződés teljesítése, az Ön ügyfélszámlájának vezetése, az áru kiszállítása és a hibákért való felelősségvállalás törvényes kötelezettsége (esetleges reklamációk). A Kezelő a személyes adatokat az előző mondatban feltüntetett cél teljesítése érdekében a feltétlenül szükséges ideig jogosult kezelni. A 101/2000 Sb. számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény 11., 21. és további §-ai alapján Önnek joga van legfőképpen hozzáférni a személyes adataihoz, a pontatlan személyes adatok pontosításához, a helytelen személyes adatok zárolásához, megsemmisítéséhez, stb. Amennyiben kétségei merülnének fel jogainak betartatásával kapcsolatban a személyi adatok védelme területén, jóvátétel vagy magyarázat iránti kérelemmel fordulhat a Kezelőhöz. A személyes adatok feldolgozására a 101/2000 Sb. törvény 6. § alapján a Kezelő megbízhat egy ún. adatfeldolgozót, akinél a Kezelő mindig megfelelően biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok szolgáltatása a fent ismertetett terjedelemben elengedhetetlen a szerződés céljának teljesítéséhez és a hibákért viselt felelősség vállalásához. A felügyeleti szerv szerepét az Adatvédelmi Hivatal tölti be. Továbbá tájékoztatjuk, hogy amennyiben a regisztráció során az Blueroad.cz és/vagy Bonatex.cz-nél lévő mezőket nem jelöli meg, akkor a Kezelő az Ön családi és utónevét, címét és e-mail címét jogosult feldolgozni a Kezelő termékeinek és szolgáltatásainak felkínálása végett (postai úton is) és az üzleti közléseket elektronikus eszközökkel a 480/2004 Sb. számú törvény értelmében az Ön e-mail címére eljuttatni.

A marketing célú adatfeldolgozás, termékek és szolgáltatások felkínálása és az üzleti közlemények küldése során Önt az összes fent felsorolt jog megilleti azzal, hogy az említett célokra szóló beleegyezés teljesen önkéntes és a Kezelő címén bármikor írásban visszavonható, az e-mailes üzleti közlemények küldésére vonatkozóan pedig, akár minden egyes, tőlünk érkező üzleti közlemény keretén belül is visszavonható. Személyes adatainak feldolgozása beleegyezésének visszavonásáig lehetséges.

A személyes adatok feldolgozásának célja:

  1. az adás-vételi szerződés teljesítése, az ügyfélszámla vezetése, az áru kiszállítása és a hibákért való felelősségvállalás törvényes kötelezettsége (esetleges reklamációk). Az adatok feldolgozása az említett célok elérése érdekében az erre a célra feltétlenül szükséges időtartamig történik.
  2. beleegyezés esetén (pl. nyereményjátékokhoz, marketing akciókhoz stb.), vagy az adatalany családi és utónevének, címének és e-mail címének feldolgozása esetén, és az adatkezelésbe bele nem egyezés ki nem jelentése esetén a marketingcélú felhasználás, termék és szolgáltatás ajánlása és az üzleti közlemények küldése céljából. Adott esetben az adatok feldolgozása a beleegyezés visszavonásáig történik, amely írásban a Kezelő címén, vagy a minden egyes, e-mailen küldött üzleti közlemény keretén belül történhet.

Az adatok terjedelme:

A személyes adatok feldolgozása olyan terjedelmű, amilyenben azt az adatalany a Kezelő rendelkezésére bocsátotta, vagyis főként az ügyfélnek az blueroad.cz, vagy a bonatex.cz-re való regisztrációja terjedelmében, és a feldolgozásuk mindig az adott cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges terjedelemben történik, és amennyiben bizonyos célra beleegyezés szükséges, akkor olyan terjedelemben, amelyet a tárgyi beleegyezés taglal. Főként a következő adatok lehetnek azok: családi és utónév, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, bankszámlaszám, nem, cég (ha cégre vásárol), születési dátum és továbbá azok az adatok, amelyek a megvalósított vásárláshoz kapcsolódnak, vagyis a termék fajtája, ára, a vásárlás dátuma, és az ügyfélszámla állapotának adatai.

Információs kötelezettség:

A 101/2000 Sb. számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény 11., 21. és további §-ai alapján minden adatalanynak joga van legfőképpen hozzáférni a személyes adataihoz, a pontatlan személyes adatok pontosításához, a helytelen személyes adatok zárolásához, megsemmisítéséhez, stb. Amennyiben kétségei merülnének fel jogainak betartatásával kapcsolatban a személyi adatok védelme területén, jóvátétel vagy magyarázat iránti kérelemmel fordulhat a Kezelőhöz. Ha az adatok feldolgozásának célja marketing-, termékek és szolgáltatások felkínálása és üzleti közlemények küldése és, ha az ilyen adatfeldolgozáshoz beleegyezés szükséges, akkor a beleegyezés teljesen önkéntes és bármikor, a fent említett feltételek mellett visszavonható. A személyes adatok feldolgozására a 101/2000 Sb. törvény 6. § alapján a Kezelő megbízhat egy ún. adatfeldolgozót, akinél a Kezelő mindig megfelelően biztosítja a személyes adatok védelmét. A felügyeleti szerv szerepét az Adatvédelmi Hivatal tölti be– www.uoou.cz.